Peder Jespersen (Graasbøl)Maria Johannesdatter

Johannes Petersen GraasbøllMaren Lorenzen Warming

Peter Johansen Graasbøl

f a m i l y
Children with:
Kirsten Marie Graaspøl

Siblings:
Marie Graasbøl
Mette Marie Koch

Children:
Anton M P Graasbøll
Jens Petersen Graasbøll
Johannes (John) Petersen Graasbøll
Maren Helene Graasbøll
Anne Marie Graasbøll
Petra Kristine Graasbøll
Peter Johansen Graasbøl
 • Born: 3 Sep 1832, Skudstrup
 • Married 1860 to Kirsten Marie Graaspøl
 • Died: 7 Apr 1924, Skudstrup

  pict436.jpg [157x193]
  Translations will follow !

  Gårdens navn er Hørregaard

  1871 byggede P. Gråsbøll møllen, som senere fik navnet Gråsbøll mølle, den blev drevet fra gården indtil 1904, da den sammen med ca. tre Tdr. land blev solgt til Julius Hald, denne opførte så beboelseshuset.

  1876. Solgtes en mindre ejendom til J. Gejelager senere Silberbauer
  Mod nord købte P.G. i årenes løb nogle såkaldte "Hørregårde" én fra Arne Ottes gård, én fra Søren Egebæks gård og en mindre ejendom, der var bygget i en hørregård tilhørende Johannes Bojsen, derved blev jorden mere samlet.

  Peter Gråsbøll var kirkeældste i 37 år og en tid medlem af sognerådet i øvrig aktiv næsten helt til sin død 1924 knap 92 år gl. Hans kone døde 1895. 63 år gl

  I retsprotokollen findes følgende "Arveforlig"
  Arvingerne efter gårdmand Jakob Thygesen Koch, nemlig hans enke Maren, hans stedsøn Peter Johansen Gråsbøl, hans steddatter Marie Gråsbøl og hans datter Mette Marie Koch.
  Det hele bo, nemlig det arveladeren Jakob Th. Kock ifølge Contrakt af 21 juni 1849 tilhørende ejendomsgårdspart på Skudstrupmark på 48 Tdr. 4-8/16. overdrages herved til sønnen Peter Gråsbøll. Foruden den allerede skete affindelse med sine medarvinger, forpligter han sig til at yde sin moder følgende livsvarige aftægt:
  Til beboelse benytter hun frit det ved gården opførte aftægtshus, som gårdens ejer altid vedligeholder. Bageovnen deri benyttes i fælledsskab med gårdens ejer, og hans aftægtstagerinde har fri ad-gang til gårdens bage- og bryggeredskaber samt gårdens brønd. Til havejord det ved huset beliggende stykke jord, som af gårdens ejer holdes stadig godt indhegnet og årlig gjødes.
  Til underhold leveres hende årlig i gode sunde varer: 2 Tdr. rug, 4 Skp. hvede, 6 Skp. boghvedegryn, 10 Skp. byg, 6 Skp. malt, halv-delen til maj og halvdelen til mortensdag I efteråret leveres 32 pund saltet tørret flæsk, 1 Skp. salt, 6 Skp. kartofler, 2 pund lys, 1 pund humle, 4 pund svinefedt og årlig 200 friske æg, heraf leveres 50 i hvert kvartal.
  I håndpenge årlig 14 rd. halvdelen til majdag og halvdelen til mortensdag. To gange om året befordres hun anstændig til og fra kirken og to gange årlig til og fra familien. Daglig om sommeren fra l. maj til 1. Novbr. leveres hun 1 1/2 kande nymalket mælk og om vinteren 1 kande ditto og ugentlig 1 pund frisk smør.
  Et får fodres og græsses med gårdens bedste får af hvilket aftægtstagerinden erholder ulden og lammene. Lammene græsses frit til hvert års mortensdag. Skulde lammet dø sætter aftægtsyderen et andet godt får i stedet.
  Til ildebrændsel léveres årlig om sommeren i rette tid 11000 gode strøgne klyne og et læs risbrænde. Fri offer til præst og degn. Aftægtsydelsen leveres hende i huset og besørges kornet malet, når forlanges. I sygdomstilfælde ydes aftægtstagerinden en forsvarlig pleje og opvartning, samt læge og apotekersager og ved hendes dødelige afgang, lader gårdens ejer hende sømmelig efter sognets skik og brug begrave.

  De med dette arveforlig forbundne omkostninger betaler arvtageren.
  Rødding den 1. juli 1862.

  Maren Koch. Mette Marie Koch. Peter Johansen Gråsbøll.
  m. f. pen.
  Juul Jørgensen på konens vegne og som curator for svigermoderen og svigerinden.

 • Generated by GreatFamily 2.2 update 2